Priemyselná 278, 905 01 Senica

11 mesiacmi

STK Senica
Prejsť na Facebook

12 mesiacmi

STK Senica
STK SENICA na Priemyselnej ulici Stihnite kontrolu Vášho vozidla ešte pred sviatkami. Máme voľné termíny na emisnú a technickú kontrolu, LPG. ☎️ 0911791471 📨 stk@stksenica.skMôžete sa objednať aj online na www.stksenica.sk v našom rezervačnom systéme a vybrať si Vám vyhovujúci termín. ViacMenej
Prejsť na Facebook

2 rokmi

STK Senica
❗️Nezabudnite, že po 4.roku, ku dňu prihlásenia nového vozidla na značky, treba vykonať technickú a emisnú kontrolu ! ✅ Objednať sa môžete každý deň od 7.00 do 15.30 na telefónnom čísle 0911791471 / 0902666655, alebo online na www.stksenica.sk ViacMenej
Prejsť na Facebook

2 rokmi

STK Senica
Už máte hotovú kontrolu Vášho vozidla? Objednajte sa na www.stksenica.sk alebo na telefónnom čísle 0911791471. 😉 ViacMenej
Prejsť na Facebook

11 mesiacmi

STK Senica
Prejsť na Facebook

12 mesiacmi

STK Senica
STK SENICA na Priemyselnej ulici Stihnite kontrolu Vášho vozidla ešte pred sviatkami. Máme voľné termíny na emisnú a technickú kontrolu, LPG. ☎️ 0911791471 📨 stk@stksenica.skMôžete sa objednať aj online na www.stksenica.sk v našom rezervačnom systéme a vybrať si Vám vyhovujúci termín. ViacMenej
Prejsť na Facebook

2 rokmi

STK Senica
❗️Nezabudnite, že po 4.roku, ku dňu prihlásenia nového vozidla na značky, treba vykonať technickú a emisnú kontrolu ! ✅ Objednať sa môžete každý deň od 7.00 do 15.30 na telefónnom čísle 0911791471 / 0902666655, alebo online na www.stksenica.sk ViacMenej
Prejsť na Facebook

2 rokmi

STK Senica
Už máte hotovú kontrolu Vášho vozidla? Objednajte sa na www.stksenica.sk alebo na telefónnom čísle 0911791471. 😉 ViacMenej
Prejsť na Facebook

Objednajte si kontrolu vozidla

Naše služby

Technická kontrola

TK pre všetky typy vozidiel vykonávame pomocou najmodernejších prístrojov

Emisná kontrola

3 univerzálne pracoviská emisnej kontroly LPG, CNG, benzín, diesel, hybrid

SMS pripomienky
Nízke čakacie doby
Najmodernejšie vybavenie
Profesionálny prístup
PICK-UP Servis

Už čoskoro…

Mohlo by vás zaujímať

Novinky

Napísali o nás

Karol Carol
Karol Carol
2021-01-31
Vynikajuce STK super pristup a ochota nie ako ta druha hrozna.
Emil Gajar
Emil Gajar
2020-12-26
Dobrá a kvalitná služba, doporučujem.

Scroll to top
Objednajte sa telefonicky
Môžete sa registrovať pohodlne online, telefonicky alebo nám môžete poslať email.
Zavolajte nám na +421 911 791 471 +421 911 806 252 +421 34 651 39 64 a dohodnite si termín.
STK vykoná technickú a/alebo emisnú kontrolu:
 • vozidlo je pristavené umyté, čisté a s povinnou výbavou
 • vozidlá určitých kategórií sú prevádzkovatelia povinní pristaviť na technickú kontrolu aj zaťažené v miere ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom: zákon MDaV SR č. 106/2018 Z.z. v platnom znení
 • vykonávacie predpisy zákona – Vyhláška MDaV SR č. 137/2018 a 138/2018 Z.z. v platnom znení
 • vozidlo záchrannej služby určené na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidlo určené na prepravu uhynutých zvierat a vozidlo pohrebnej služby sa musí pristaviť dezinfikované.
STK nevykoná technickú a/alebo emisnú kontrolu AK:
 • nemožno naštartovať motor
 • vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie
 • je zistený zjavný únik prevádzkových médií alebo vozidlo má poruchu na plynovom zariadení
 • vodič nepredloží doklad o dezinfekcii vozidla, ak je vyžadované (špeciálne vozidlá – pohrebné služby, kafilérie, prevoz infekčných materiálov).
 • vodič nepredloží protokol o montáži plynového zariadenia LPG, CNG, ak bola prestavba vozidla vykonaná na území Slovenska
Pred začatím technickej a/alebo emisnej kontroly musí prevádzkovateľ alebo vodič vozidla predložiť doklady:
 • technický preukaz vozidla ale osvedčenie o evidencii -časť. II.(veľký technický preukaz) alebo jeho aktuálnu kópiu , resp. potvrdenie o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru, alebo výpis z karty vozidla
 • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ak montáž plynového zariadenia bola vykonaná prestavbou vozidla v Slovenskej republike
Povinná výbava podľa kategórií vozidiel:
 • lekárnička, autolekárnička – najdôležitejšia súčasť povinnej výbavy každého osobného vozidla a vozidiel kategórie M1, N, L, T, C a Ps,
 • vozidlo kategórie M2, M3 s počtom do 22 miest na sedenie musí mať jednu autolekárničku pre hromadnú dopravu
 • vozidlo kategórie M2, M3 s počtom nad 22 miest na sedenie musí mať dve autolekárničky pre hromadnú dopravu
Výstražný trojuholník – homologizovaný podľa EHK 27
 • osobné vozidlá, vozidlá kategórie M, N, T, C a Ps, - homologizovaný prenosný výstražný trojuholník schválený podľa predpisu EHK 27.
 • kategória M1, N1 poháňané skvapalneným ropným plynom LPG, musia byť v zadnej časti vozidlá označené zelenou kosoštvorcovou nálepkou "LPG"
 • kategórie M2 a M3 navyše aj v prednej časti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo, povinne vybavené identifikačným znakom "LPG".
Reflexná vesta
 • povinná výbava osobného auta, motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps,
Povinná výbava pre pomalé vozidlo
 • vozidlo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 40 km/h musí byť vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu EHK 69.
Povinná výbava pre LPG
Povinná výbava pre CNG
 • kategória M1, N1 na stlačený zemný plyn, musia byť v zadnej časti vozidla označené zelenou kosoštvorcovou nálepkou „CNG“
 • vozidlá kategórie M2 a M3 aj v prednej časti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo povinne vybavené identifikačným znakom "CNG"
Hasiaci prístroj - povinná výbava motorového vozidla kategórie
 • M2, M3 s počtom do 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg
 • M2, M2, M3 s počtom nad 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 12 kg,
 • N2, N3, T, C a Ps, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg,
 • M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorého hmotnosť náplne je najmenej 1,3 kg.
Lehoty technických kontrol podľa kategórií vozidiel
 • kategórie L1e a L2e v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v štvorročných lehotách
 • kategórie L3A1 v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodický v štvorročnej lehote.
 • L3A2,L3A3, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, M1, N1 a O2 v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách
 • kategórie M2, N2, N3, O3 a O4 v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,
 • kategórie M3 po prvom prihlásení do evidencie periodicky v jednoročných lehotách, po ôsmich rokoch od prvého prihlásenia do evidencie periodicky v polročných lehotách
 • kategórie M, N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení a vozidlo používané na taxislužbu v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách
 • kategórie T a R v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách
 • kategórie L, M, N, O, T a R používané v autoškole ako výcvikové vozidlo v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách
Technickej kontrole nepodliehajú vozidlá kategórií:
 • L1e do 50cm3
 • L2e – malé trojkolky do 50cm3
 • O1 do 0,75 t (750 kg)
 • R1 – malé prípojné vozíky za traktor do 1500 kg
Lehoty emisných kontrol podľa kategórií vozidiel
 • kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách,
 • kategórie M1 a N1 so vznetovým motorom v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách,
 • kategórie M2, M3, N2 a N3 v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,
 • kategórie M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení a vozidlo používané na taxislužbu v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,
 • kategórie T v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v štvorročných lehotách, počnúc 1. januárom 2009,
 • kategórie M, N a T používané v autoškole ako výcvikové vozidlo v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,
 • kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom v jednoročných lehotách.
Rezervujte si termín emailom
Môžete sa registrovať pohodlne online, telefonicky alebo nám môžete poslať email.